Laná, a.s. .... pokračovateľ tradičnej výroby lán a ťahaných drôtov v ZSNP, a.s. Závod Lanovňa


História: 1951 – založenie ZSNP, a.s.
2002 – ukončenie privatizácie ZSNP, a.s.
29. január 2004 – transformácia spoločnosti
ZSNP, a.s. závod Lanovňa na Laná, s.r.o.
17.december 2010 - zmena právnej formy
spoločnosti s ručením obmedzeným
na akciovú spoločnosť


Výrobný program: Al drôty ťahané,
Al laná prosté,
sektorové a komprimované,
Al laná s oceľovou dušou,
Al laná zliatinové
Al rúrky ťahané


Normy: EN 50182, EN 573-3, ASTM B 232, BS 215, DIN 48204, MSZ 149, PN-74


Typové skúšky: Mechanické vlastnosti lán – Kloknerov ústav ČVUT Praha
Elektrické vlastnosti lán – ZKÚ Běchovice


Laná, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Slovenská republika